مدیران ما

طوبی احمدی لشکامی class=

طوبی احمدی لشکامی

موسس و عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ آرش و مدیریت موسسه فرهنگی هنری و خیریه آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

امین تقی پور

امین تقی پور

رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

آرش تقی پور

مدیر عامل و عضو هیت مدیره شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

بابک درونی

معاونت هلدینگ آرش ، مدیریت اداری شرکت هلدینگ آرش ،مدیریت پروژه آرش مارکت

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

داریوش نصیری

مشاور عالی مدیر عامل و مدیر کل حوزه ریاست

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

غلامحسن بازرگان زاده

معاونت مدیر عامل و مدیر حقوقی شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

سید معین موسوی

مدیر روابط عمومی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

وحید اصغرنژاد

مدیریت فناوری اطلاعات شرکت هلدینگ آرش و مدیریت آرش مارکت

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

محمدشجاعی

معاونت اداری مالی شرکت هلدینگ ارش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

سهیل رحیمی

معاونت فنی و مهندسی شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

فریدشفیعی

معاونت فروش شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

محمد وجدانی

مدیر داخلی شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

امیر مومن

مدیر مالی شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

قربانعلی خدابنده

مدیر حراست شرکت هلدینگ ارش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

محمود سلمان پور

مدیریت پروژه آرش مال

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

وحید نجفی

مدیر پروژهای ویلایی شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

خانم دارابی

مدیر طراحی داخلی شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

مهران هقان

کارشناس ارشد فروش شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

عادل مهری

کارشناس فروش شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

سبحان احدی

کارشناس فروش شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

حسین کریمی زاد

حسابداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

عادل پوربخشی

حسابداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

حسین مرادپور

حسابداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

فاطمه پپواک

حسابداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

سید محمد آقا میری

رسانه شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

اصغر اوجاقلو

تصویر بردار شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

پوریا بحری

گرافیک شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

کاوه خانی زاده

رسانه شرکت هلدینگ آرش

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

امین اکبرنیا

اداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

زهرا نقدی پور

اداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

فاطمه بزرگی

اداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

فاطمه کریمی زاد

اداری

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

مهدی دهقان

فنی مهندسی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

مرتضی پور یوسف

فنی مهندسی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

حامد سقطی جلالی

فنی مهندسی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

فریبرز احمدی

فنی مهندسی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

میترا حسین پور

اداری -روابط عمومی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

پیمان زینالی

اداری -it

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

مهدی قلی زاده

اداری - فنی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

میثاق عجمی

اداری - فنی

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

حسین رخساری

طرح طاها

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

رضا قاسم پور

طرح طاها

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

زهرا ابراهیم نیا

طرح طاها

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

نوشین اسمعیلی

تدارکات -سفارشات

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

ماهیار فلاح پور

تدارکات - سفارشات

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

بهاره فدایی

تدارکات - سفارشات

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی

آرش خوش طینت

تدارکات - سفارشات

شرکت انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی