برچسب: منطقه ویژه اقتصادی

استاندارد

با هدف توسعه همکاری ها در بستر کریدور شمال جنوب

با هدف توسعه همکاری ها در بستر کریدور شمال جنوب توافقنامه سازمان منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی سن پترزبورگ منعقد شد به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در حاشیه سفر کاری هیئت عالی این منطقه به روسیه، توافقنامه همکاری دو جانبه سازمان منطقه آزاد انزلی و