برچسب: فعالین اقتصادی

استاندارد

ارائه تسهیلات و حمایت از فعالین اقتصادی

گامی دیگر در راستای ارائه تسهیلات و حمایت از فعالین اقتصادی انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و بانک کشاورزی گیلان به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای ارائه تسهیلات و حمایت از فعالین اقتصادی تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و بانک کشاورزی