برچسب: فعالسازي كريدور

استاندارد

فعالسازی کریدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه

فعالسازی کریدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ به نقل از فرینا؛ نشست مشترک فعالسازی کریدور بین المللی شمال ـ جنوب با محوریت مناطق آزاد ایران و روسیه با حضور «سعید محمد» دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ