برچسب: توسعه همکاری کریدور شمال جنوب

استاندارد

با هدف توسعه همکاری ها در بستر کریدور شمال جنوب

با هدف توسعه همکاری ها در بستر کریدور شمال جنوب توافقنامه سازمان منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی سن پترزبورگ منعقد شد به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در حاشیه سفر کاری هیئت عالی این منطقه به روسیه، توافقنامه همکاری دو جانبه سازمان منطقه آزاد انزلی و