برچسب: امور بین المللی سازمان منطقه آزاد انزلی

استاندارد

سفیر ایران در روسیه در دیدار مدیرعامل سازمان

سفیر ایران در روسیه در دیدار مدیرعامل سازمان زیرساخت‌های ایجاد شده و اقدامات در دست اقدام، منطقه آزاد انزلی را به ظرفیت خوب ایران در کریدور شمال -جنوب تبدیل کرده است به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نخستین برنامه سفر هیأت عالی این سازمان در سفر به روسیه