برچسب: افزایش سرمایه گذاری

استاندارد

افزایش سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد انزلی

افزایش ۳۸ درصدی سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد انزلی به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ارزش سرمایه گذاری داخلی محقق شده در نخستین منطقه آزاد شمال کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رشد ۳۸ درصدی رسید. براین اساس ارزش