مدیران هلدینگ آرش

آرش تقی پور دهکاء
مدیرعامل
۰۹۱۱۱۸۵۰۰۰۰

امین تقی پوردهکاء
رئیس هیئت مدیره
۰۹۱۱۱۵۰۰۲۶۲

طوبی احمدی
عضو هیئت مدیره
۰۹۱۱۱۸۱۲۰۰۰

وحید اصغرنژاد
معاونت توسعه تجاری
۰۹۱۱۱۸۵۱۰۰۰

نسیم سیاح
معاونت برنامه استراتژی
۰۹۱۱۲۰۰۹۹۰۰

محمد شجاعی
معاونت مالی و اداری
۰۹۱۵۷۰۱۱۶۷۶

بهروز بازرگان
معاونت حقوقی و امور قراردادها
۰۹۱۵۷۰۱۱۶۷۶

سهیل رحیمی
معاونت فنی و مهندسی
۰۹۱۱۱۸۳۰۳۷۳

سید معین موسوی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
۰۹۱۱۱۸۲۲۰۰۰

امیر مومن
مدیریت مالی
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۲

بابک درونی
مدیریت اداری و پشتیبانی
۰۹۱۱۲۸۴۶۶۶۶

مایار جعفرزاده
مشاور عالی و مدیرعامل در امور ساخت
۰۹۱۱۲۳۵۵۲۲۰

محمد وجدانی
مدیر امور اجرایی و عملیات
۰۹۱۱۲۳۲۸۹۰۴

میلاد بصیری
مدیریت تبلیغات و خلاقیت های دیجیتال
۰۹۱۱۵۰۰۱۵۵۱

سیدمحمد آقامیری
مدیریت رسانه و سمعی – بصری
۰۹۱۲۶۷۰۰۶۳۱

طاهر قاسمی
مدیریت فناوری و اطلاعات
۰۹۳۳۶۹۴۲۳۱۵

فرید شفیعی
مدیریت فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۲۰۰۹۴۰۰

محمد قاسمی
معاونت آموزش
۰۹۱۲۹۳۶۸۶۸۴

سمانه دارابی
مدیریت دپارتمان معماری داخلی و طراحی منظر
۰۹۹۰۳۱۳۹۸۳۴

سارا قصابزاده
مدیریت باشگاه مشتریان
۰۹۱۱۱۸۶۳۱۷۰

نازنین شعبانی
مدیریت امن مشارکت ها
۰۹۱۱۱۸۶۴۳۷۰

ویدا نقدی پور
مدیریت امور قراردادها
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۱

کریمزاد
مدیریت حسابداری
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۳

عادل پوربخشی
مدیریت امور خزانه داری
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۷

وحید نجفی
مدیریت منابع انسانی
۰۹۳۶۶۴۲۱۳۴۲

پوریا بحری
مدیریت دفتر چاپ و گرافیک
۰۹۱۱۹۳۶۵۴۵۶