مدیران هلدینگ آرش

امین تقی پوردهکاء
رئیس هیئت مدیره
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۱

آرش تقی پور دهکاء
مدیرعامل
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۱

طوبی احمدی
عضو هیئت مدیره
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۱

بهروز بازرگان
معاونت حقوقی و امور قراردادها
۰۹۱۲۳۱۰۲۸۸۱

محمد شجاعی
معاونت مالی و اداری
۰۹۱۵۷۰۱۱۶۷۶

وحید اصغرنژاد
معاونت توسعه تجاری
۰۹۱۱۱۸۵۱۰۰۰

مهدی جوزایی
معاونت تحقیق ٬ توسعه و نوآوری و مدیر طرح طاها
۰۹۱۱۲۰۰۹۹۰۰

سهیل رحیمی
معاونت فنی و مهندسی
۰۹۱۱۱۸۳۰۳۷۳

نسیم سیاح
معاونت برنامه استراتژی
۰۹۱۱۲۰۰۹۳۰۰

نیما‌ آزادی
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۱

محمد قاسمی
معاونت آموزش
۰۹۱۲۹۳۶۸۶۸۴

سید معین موسوی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
۰۹۱۱۱۸۲۲۰۰۰

فرید شفیعی
مدیریت فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۲۰۰۹۴۰۰

قربانعلی خدابنده
مدیر حراست و انتظامات فیزیکی
۰۹۱۱۱۳۰۶۵۰۹

مایار جعفرزاده
مشاور عالی مدیرعامل در امور ساخت
۰۹۱۱۲۳۵۵۲۲۰

امیر مومن
مدیریت مالی
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۲

بابک درونی
مدیریت اداری و امور پیمان
۰۹۱۱۲۸۴۶۶۶۶

محمد وجدانی
مدیر امور اجرایی و عملیات
۰۹۱۱۲۳۲۸۹۰۴

میلاد بصیری
مدیریت تبلیغات و خلاقیت های دیجیتال
۰۹۱۱۵۰۰۱۵۵۱

سمانه دارابی
مدیریت دپارتمان معماری داخلی و طراحی منظر
۰۹۹۰۳۱۳۹۸۳۴

سیدمحمد آقامیری
مدیریت رسانه و سمعی – بصری
۰۹۱۲۶۷۰۰۶۳۱

طاهر قاسمی
مدیریت فناوری و اطلاعات
۰۹۳۳۶۹۴۲۳۱۵

ویدا نقدی پور
مدیریت امور قراردادها و کارشناس فروش
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۱

پوریا بحری
مدیریت دفتر چاپ و گرافیک
۰۹۱۱۹۳۶۵۴۵۶

سبحان احدی
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۱۸۱۳۰۳۰

عدل مهری
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۲۳۳۶۱۳۲۴

مهران دهقان
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۱۸۲۲۰۰۰

مرجان قریشی
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۲۰۰۴۵۹۰

محمد خوش مسلک
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۲۰۰۴۵۹۹

نسترن کوچکی
کارشناس امورقراردادها و کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۱۸۶۲۲۸۴

پیمان رخساری
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۲۰۰۲۶۴۶

عسل زاهدی
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۱۸۶۴۳۷۰

مهدی قلی زاده
کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۲۰۰۴۶۰۵

پیمان زینالی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارشناس فروش املاک و مستغلات
۰۹۱۱۱۸۱۲۰۲۰

وحید نجفی
مدیریت منابع انسانی
۰۹۳۶۶۴۲۱۳۴۲

حسین کریمی زاد
مسئول حقوق و دستمزد
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۳

عادل پوربخشی
مدیریت امور خزانه داری
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۷

محمود سلمان پور
مدیر پروژه آرش مال
۰۹۱۱۲۳۹۲۴۸۰

ناهید قاسمی
مدیر واحد خدمات
۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۶

فریبرز احمدی
کارپرداز امور مالی اداری
۰۹۱۱۱۱۵۳۶۶۲

مجتبی یحیی پور
کارشناس معاونت مالی اداری
۰۰۰۰۰۰۰۰

مهرشاد وجدانی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
۰۹۱۱۱۸۶۴۳۷۰

پونه خلخالی نژاد
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
۰۰۰۰۰۰

مسعود مهرگان
مشاور مدیرعامل در امورفناوری اطلاعات
۰۹۱۱۲۳۰۲۲۹۰

احمد قدیمی
کارشناس امور مشارکت ها
۰۹۱۱۱۸۶۴۳۷۰

علیرضا رحیمی
کارشناس شبکه های اجتماعی و تبلیغات
۰۰۰۰۰۰

اصغر اوجاقلو
کارشناس رسانه و تصویربردار
۰۰۰۰۰۰

کاوه خانخانی زاده
کارشناس رسانه و کمک تصویربردار
۰۰۰۰۰

المیرا مولایی
کارشناس دفتر گرافیک
۰۰۰۰۰۰

رضا قاسم پور
مسئول اداری مالی طرح طاها
۰۰۰۰۰۰

زهرا ابراهیمی
مسئول خدمات طرح طاها
۰۰۰۰۰

بهزاد تقی پور
پشتیبانی طرح طاها
۰۰۰۰۰۰

امیرمحمد محمدزاده
کارشناس روابط عمومی و اموربین الملل
۰۰۰۰۰۰

محمد موسوی
مسئول حسابداری آرش مارکت
۰۰۰۰۰۰

سایان صیادی
کارشناس حسابداری آرش مارکت
۰۰۰۰۰

نازنین جعفرپور
کارشناس حسابداری آرش مارکت
۰۰۰۰۰۰

عادل پرتوی
مدیر انبار آرش مارکت
۰۰۰۰۰۰

میلاد کاتوزپور
مدیر فروش آرش مارکت
۰۰۰۰۰۰

میلاد یگانه
مسئول تعمیر و نگهداری آرش مارکت
۰۰۰۰۰